ERB Spółka z o.o.
40-816 Katowice, ul. Pukowca 15
tel. +48 32 320 00 73
fax. +48 32 320 00 73

e-mail: biuro@erb.com.pl

Firma ERB Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od 1992 roku. Specjalizujemy się w dziedzinie dostaw, doradztwa technicznego i projektowania nietypowych rozwiązań w zakresie armatury przemysłowej, napędów do armatury, elementów rurociągów, przewodów i złączy przemysłowych.

Naszymi głównymi odbiorcami są zakłady przemysłowe takich branż jak:
Wyspecjalizowana kadra inżynieryjna firmy posiada duże doświadczenie i wiedzę techniczną oraz znajomość zarówno produktów jak i potrzeb klientów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą a wszelkie zapytania i zamówienia prosimy kierować bezpośrednio na adres biuro@erb.com.pl


ZAPYTANIA OFERTOWE / PROJEKTY UNIJNE / PRZETARGI

DATANAZWAPLIK
2015.12.18Zapytanie ofertowe 1/POIR 1.1.1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu
Zakup jest planowany w pramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac "B+R", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Zapytanie Ofertowe

NIP: PL 634 013 59 20 REGON: 271182531
Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000192400 - Sąd Rejonowy w Katowicach
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN, Kapitał wpłacony: 50.000 PLN
Konto: ING Bank Śląski S.A., Konto nr 57 1050 1214 1000 0022 5555 0267